Windtabel

Nader verklaard Windkracht – Windsnelheid

Windkracht Benaming m/s knopen km/u Kenmerken
0 Windstil <0.2 < 1 < 1 Rook stijgt (recht) omhoog
1 Zwakke wind 0.3-1.5 1-3 1-5 Rookpluimen geven richting aan
2 Zwakke wind 1.6-3.3 4-6 6-11 Bladeren ritselen
3 Matige wind 3.4-5.4 7-10 12-19 Bladeren, twijgen voortdurend in beweging
4 Matige wind 5.5-7.9 11-16 20-28 Stof en papier dwarrelen op
5 Vrij krachtige wind 8.0-10.7 17-21 29-38 Takken maken zwaaiende bewegingen
6 Krachtige wind 10.8-13.8 22-27 39-49 Grote takken bewegen
7 Harde wind 13.9-17.1 28-33 50-61 Bomen bewegen
8 Stormachtige wind 17.2-20.7 34-40 62-74 Twijgen breken af
9 Storm 20.8-24.4 41-47 75-88 Takken breken af, dakpannen waaien weg
10 Zware storm 24.5-28.4 48-55 89-102 Bomen worden ontworteld
11 Zeer zware storm 28.5-32.6 56-63 103-117 Uitgebreide schade bossen en gebouwen
12 Orkaan >32.6 >63 >117 Niets blijft meer overeind


Krimpende wind.
Een verandering van windrichting luidt vaak een verandering van het weer in.
Zeker in streken waar het veel uitmaakt of de wind vanaf het droge vasteland
blaast of de lucht over de vochtige zee wordt aangevoerd.
Wind die draait tegen de richting van de wijzers van de klok wordt
krimpend genoemd, meestal nadert dan een depressie met regen.
Wind die draait met wijzers van de klok mee, hangt meestal samen met
de komst van een hogedrukgebied en beter weer.

Windstil:    Windkracht 0 op de schaal van Beaufort 
windkracht 0 = 0 tot 1 km/uur

Zwakke wind:    Windkracht 1 of 2 op de schaal van Beaufort.
winkdracht 1 = 1 – 5 km/uur
windkracht 2 = 6 – 11 km/uur

Matige wind:    Windkracht 3 of 4 op de schaal van Beaufort.
windkracht 3 = 12 – 19 km/uur
windkracht 4 = 20 – 28 km/uur

Vrij krachtige wind:    Windkracht 5 op de schaal van Beaufort.
windkracht 5 = 29 – 38 km/uur

Krachtige wind:   Windkracht 6 op de schaal van Beaufort
windkracht 6 = 30 – 49 km/uur

Harde wind:    Windkracht 7 op de schaal van Beaufort
windkracht 7 = 50 – 61 km/uur

Stormachtige wind:    Windkracht 8 op de schaal van Beaufort 
windkracht 8 = 62 – 74 km/uur, windvlagen met snelheden van rond 100 km/uur.

Storm:    Windkracht 9 op de schaal van Beaufort
windkracht 9 = 75 – 88 km/uur, vergezeld van (zeer) zware windstoten meer dan 100 km/uur.

Orkaan:    Windkracht 12 windkracht 12 heeft windsnelheden van 117 km/uur of meer,
is de hoogste trap van de schaal van Beaufort.
Het KNMI geeft in geval van een orkaan een Weeralarm uit.
Orkaankracht wordt in Nederland zelden bereikt,
sinds 1901 slechts op drie dagen en meestal alleen gedurende korte tijd. 

Windschaal van Beaufort

Windschaal van Beaufort

kracht* benaming wind gemiddelde snelheid over 10 minuten uitwerking boven land en bij mens
km/u m/sec
0 stil 0-1 0-0,2 rook stijgt recht of bijna recht omhoog
1 zwak 1-5 0,3-1,5 windrichting goed af te leiden uit rookpluimen
2 zwak 6-11 1,6-3,3 wind merkbaar in gezicht
3 matig 12-19 3,4-5,4 stof waait op
4 matig 20-28 5,5-7,9 haar in de war; kleding flappert
5 vrij krachtig 29-38 8,0-10,7 opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen; gekuifde golven op meren en kanalen; vuilcontainers waaien om
6 krachtig 39-49 10,8-13,8 paraplu’s met moeite vast te houden
7 hard 50-61 13,9-17,1 het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen
8 stormachtig 62-74 17,2-20,7 voortbewegen zeer moeilijk
9 storm 75-88 20,8-24,4 schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg; kinderen waaien om
10 zware storm 89-102 24,5-28,4 grote schade aan gebouwen; volwassenen waaien om
11 zeer zware storm 103-117 28,5-32,6 enorme schade aan bossen
12 orkaan >117 >32,6 verwoestingen

* de windkracht volgens Beaufort wordt bepaald uit het gemiddelde van de windsnelheid over 10 minuten

 

Tabel: Windsnelheidstabel voor op open zee

Windkracht
(Beaufort)
KNMI uitdrukking Gemiddelde windsnelheid Golven Herkenning
[m/s] [knopen] [m]
0 Windstil < 0.2 < 1 0 Spiegelglad oppervlakte.
1 Zwakke wind 0,3 – 1,5 1 – 3 0 – 0,2 Kleine (onregelmatige) glofjes, meer rimpels dan golfbewegingen
2 Zwakke wind 1,6 – 3,3 4 – 6 0,2 – 0,5 Kleine golfjes zonder schuimkoppen te vormen
3 Matige wind 3,4 – 5,4 7 – 10 0,5 – 1 Kleine golfjes met hier en daar een schuimkopje
4 Matige wind 5,5 – 7,9 11 – 16 1 – 2 Langere golven met schuimkoppen
5 Vrij krachtige wind 8,0 – 10,7 17 – 21 2 – 3 Overal schuimkoppen en af en toe opwaaiend schuim en nevel
6 Krachtige wind 10,8 – 13,8 22 – 27 3 – 4 Grotere golven en vrij veel opwaaiend schuim
7 Harde wind 13,9 – 17,1 28 – 33 4 – 5,5 Beginnende schuimstrepen
8 Stormachtige wind 17,2 – 20,7 34 – 40 5,5 – 7,5 Matig hoge golven, schuimstrepen en nevel in de lucht
9 Storm 20,8 – 24,4 41 – 47 7 – 10 Hoge golven en het zicht wordt slechter door schuim en nevel
10 Zware storm 24,5 – 28,4 48 – 55 9 – 12,5 Zeer hoge golven en de zee wordt wit van het schuim, slecht zicht door schuim en nevel
11 Zeer zware storm 28,5 – 32,6 56 – 63 11,5 – 16 Extreem hoge golven en zee geheel bedekt met schuim, zeer slecht zicht
12 Orkaan >32,6 >63 >14 Lucht is vol met nevel en schuim, zee volkomen wit, geen zicht meer

Tabel: Schaal van Terence Meaden voor Tornadosterkte

Waarde
Torro
Windsnelheid
[km/h]
T0 68 – 95
T1 95 – 125
T2 125 – 158
T3 158 – 193
T4 193 – 230
T5 230 – 269
T6 269 – 311
T7 311 – 354
T8 354 – 399
T9 399 – 446
T10 446 – 494

Tabel: Saffir–Simpson Hurricane Scale

Catergorie Windsnelheid
[km/h]
Stormvloed
m]
1 119 – 153 1,2 – 1,5
2 154 – 177 1,8 – 2,4
3 178 – 209 2,7 – 3,7
4 210 – 249 4,0 – 5,5
5 > 250 > 5,5
6 > 280–290