December

 • Donder in decembermaand, belooft veel wind in het jaar aanstaand.
 • Is december afwisselend en zacht, dan wordt een winter als een kind verwacht.
 • December koud en besneeuwd, zo maak maar grote schuren gereed.
 • Veel sneeuw op oudjaar, veel hooi in het nieuwe jaar.
 • December koud en in sneeuwgewaad, een jaar vol vruchtbaarheid verraad.
 • Brengt december kou en sneeuw in ’t land, dan groeit ’t koren zelfs op ’t land.
 • December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen.
 • December vol met mist, geeft goud in de kist..
 • Is december veranderlijk beste vrind, dan is heel de winter slechts een kind.
 • December koel en nat, ledigt gans het korenvat.
 • December veranderlijk en zacht, geeft een winter waar men om lacht.
 • Zijn er eind december veel mollen, de winter laat met zich sollen.
 • Blaast de noordenwind met de decembermaan, dan houdt de winter vier maanden aan.
 • Kerstmis donker, wordt de boer een jonker.Heeft men in december vorst en slijk, dan worden de dokters rijk.
 • Decemberwind uit de oost, brengt de zieke weinig troost.