Augustus

 • Als augustus zonde regen henen gaat, zal men zien dat de koe mager voor de kribbe staat.
 • Geeft augustus veel noordenwind, dan blijft ’t weer lang goed gezind.
 • Is de eerste week van augustus heet, zorg dan voor een goed warm winterkleed.
 • na de hondsdagen wachten, al ras de koude nachten.
 • Augustus eerst heet en laf, ziet men veel winterse sneeuw, wacht maar af.
 • Is het warm en groeizaam weer, dan geeft augustus de eerste peer.
 • In augustus lange dauw blijft de hemel schoon en blauw.
 • Menigeen heeft het al ondervonden, wervelwinden zijn aan ’t augustusweer verbonden.
 • Als augustus sterk dauwen doet, dan blijft het weer gewoonlijk goed.
 • Noordenwind in augustus opgestaan, brengt standvastig weder aan.
 • Begin augustus met regenvlagen, in de laatste dagen zal de regen ons weer plagen.
 • Voel je in augustus de wind zuidwest stoten, dan is een witte kerst niet uitgesloten.
 • Is het weer de oogstmaand goed gezind, valt er weinig regen, is er geen harde wind.
 • Geeft augustus in ’t begin zonneschijn, dan zal het een strenge winter zijn.
 • Geeft augustus zonneschijn, zeker krijgen we gouden wijn.
 • Geeft augustus niet veel regen, maar wel veel zonneschijn, dan krijgen we zeker goede wijn.
 • Zo d’ eerste oogstweek is heet, een lange winter staat gereed.