Kustlijnkaart

Rijkswaterstaat meet elk jaar waar de kustlijn op dat moment ligt. Aan de hand van de metingen van de laatste 10 jaar berekenen we de lineaire trend van de kustlijnligging. Op basis van die trend leiden we af waar de kustlijn op 1 januari van het daaropvolgende jaar zal liggen. Deze positie toetsen we vervolgens aan de norm, de Basiskustlijn. De balkjes op de kaart geven aan of er aan de norm wordt voldaan of dat hij wordt overschreden.

Open ingesloten pagina

De actuele Kustlijnkaart 2018 wordt getoond.