September

 • Vallen de bladeren vroeg, dan wordt de herfst niet oud.
 • Septemberregen komt nooit ongelegen.
 • Vorst in september, een zachte december.
 • In september warme regen, brengt de boeren rijke zegen.
 • Als in september de donder knalt, met Kerstmis de sneeuw in hopen valt.
 • Komen de pluimen aan het riet, bedenk het is nazomer en geniet.
 • Als september het veel donderen doet, het volgend jaar graan in overvloed.
 • Septemberregen, komt zaad en wijnstok wel gelegen.
 • Schijnt herfstmaands zon met kracht, maakt veelal de winter zacht.
 • Trekvogels in septembernacht, zij maken de kersttijd zacht.
 • Was het weder in september warm, dan krijgen we een winter arm.
 • Valt begin september de regen in plassen, het volgend jaar zal ’t gras goed wassen.
 • Als de eikels vallen voor St. Michael (29 september) dan snijdt de winter door lijf en ziel.
 • Trekt voor St. Michael de vogel niet, geen winter nog in het verschiet.