Verwachting zon

 Uitleg UV-index

Zonkracht of uv-index is een maat voor de hoeveelheid ultrtaviolette straling (uv) in het zonlicht die de aarde bereikt.

De hoeveelheid ultraviolette straling neemt toe naarmate de zon hoger staat en varieert met de seizoenen en het moment van de dag. De temperatuur heeft geen invloed: op een koele zonnige dag kan de zonkracht even sterk of sterker zijn dan op een warme dag. Wel is de hoeveelheid uv-straling afhankelijk van wolken, vocht of stof in de atmosfeer en van de hoeveelheid ozopn. De ozonlaag op grote hoogte in de atmosfeer beschermt het aardoppervlak tegen uv-straling.

De hoeveelheid ultraviolette straling wordt uitgedrukt in de zonkracht, een index die in Nederland kan variëren van 0 (wanneer er geen uv-straling is) tot 10 (voor de maximale hoeveelheid ultraviolet zonlicht). In landen dichter bij de evenaaar en in de bergen kan de zonkracht een waarde van 15 of hoger halen. Bij een lage zonkracht (0-4) verbrandt de huid minder snel dan bij een hoge zonkracht (7-10 en hoger).

In de tabel van de zonkracht is globaal aangegeven hoe lang de huid van een gemiddelde Nederlander midden op de dag zon kan verdragen. Voor wie snel verbrandt is de tijd korter, voor wie van nature een getinte huid heeft langer. De vermelde tijd geeft aan na hoeveel minuten een onbeschermde huid zoveel ultraviolette straling heeft gekregen dat deze na 8 tot 24 uur rood kleurt. Dat is het maximum voor wie verstandig wil zonnebaden.

                                  De schaal van de zonkracht van het KNMI

zonkracht Omschrijving Blootstelling voor de huid
rood kleurt
Verbranding van de huid
0 Geen Niet
1-2 Vrijwel geen 100-50  minuten Niet
3-4 Zwak 35-25   minuten Niet
5-6 Matig 25-15   minuten Gemakkelijk
7-8 Sterk 15-10   minuten Snel
9-10 Zeer sterk < 10     minuten

Zeer snel

. De luchtvochtigheid welke normaal in juli rond de 70 a 80% ligt is de komende week overdag beduidend lager, en zal rond de 40% of lager komen te liggen, Door inspanning bij wat hogere temperaturen in combinatie met een hoge (normale) luchtvochtigheid van 70 a 80% zal transpiratie optreden wat dan weer voor het gevoel enige verkoeling brengt, echter bij een (sterk) verlaagde luchtvochtigheid treed er geen zicht of voelbare transpiratie op omdat dit gelijk verdampt, met wel of geen zicht of voelbare transpiratie verliest het lichaam bij inspanning in combinatie met hogere temperaturen hoe dan ook zout,

Het zoutverlies wordt versneld en groter bij (te) veel inname van vocht als water en andere vaak zoete dranken, belangrijk is bij voortdurende inspanning dat ook het zoutgehalte op peil blijft.
zoutgebrek leid onherroepelijk tot symptomen als futloos voelen, duizelingen, vermoeidheid, hoofdpijn, krampen, misselijkheid, prikkelbaar, overgeven tot flauwvallen aan toe,
daarom is het belangrijk dat tijdens inspanning bij hogere temperaturen niet alleen het vochtgehalte op peil blijft maar vooral ook het zoutgehalte, dat kan door middel van voedingsmiddelen als gewone kaas en vleeswaren of door middel van bouillon (kan van te voren aangemaakt en later koud gedronken worden) zouttabletten of Orisel een in water oplosbaar glucose-zout preparaat in poedervorm, tot slot, lightdrankjes hebben nul calorische waarde, suikers heb je ook nodig, dit kan opgevangen worden met het drinkwater en andere dranken aan te lengen met druivensuiker of door middel van af en toe de bekende dextro energy ruivensuiker snoepjes in te nemen.

Zonneactiviteit

Actuele grafieken die te maken hebben met de zonneactiviteit.

Actuele afbeelding van de zon


Een bijna real-time afbeelding van de zon. Zonnevlekken zijn als donkere vlekken op de zon zichtbaar.
Bron: http://sdo.gsfc.nasa.gov/

Zonnevlekken per dag en gemiddeld van de huidige maand


Bron: sidc.be

Aantal zonnevlekken per dag en gemiddeld per maand


Bron: sidc.be

Actuele grafiek met gemiddeld aantal zonnevlekken per maand


De grafiek geeft de maandgemiddelde aantal zonnevlekken van de laatste jaren, en een verwachting voor de komende jaren. De grafiek wordt gepdatet op de eerste dag van de elke maand.
Bron: http://sidc.oma.be/sunspot-index-graphics/sidc_graphics.php

Actuele grafiek verloop maandgemiddeld aantal zonnevlekken


De grafiek geeft de maandgemiddelde aantal zonnevlekken van de laatste jaren, en een verwachting voor de komende jaren. De zonnevlekken zeggen iets over de zonneactiviteit: hoe minder zonnevlekken, hoe lager de zonneactiviteit. Er is steeds een cyclus met een zonnemaximum en zonneminimum van gemiddeld ongeveer 11 jaar. Periodes met een lagere activiteit van de zon zouden mogelijk de kans op koudere winters in Nederland vergroten.
Bron: http://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

Grafiek van de laatste zonnecycli sinds 1954

De grafiek geeft de maandgemiddelde aantal zonnevlekken sinds 1954 t/m de huidige zonnecyclus 24 (we hebben nu de 24e zonnecyclus sinds 1755). NB: de afgelopen decennia was de zonneactiviteit van de cycli hoog, maar bij het laatste zonnevlekkenminimum was er juist een opvallend lange periode met niet of nauwelijks zonnevlekken.
Bron: http://sidc.oma.be/html/wolfmms.html

Grafiek met het aantal zonnevlekken sinds 1700

Aan de grafiek is te zien dat het aantal zonnevlekken (en dus de activiteit van de zon) in de tweede helft van de 20e eeuw het hoogst was sinds 1700, en dat de zonneactiviteit sinds het laatste zonneminimum juist laag is.
Bron: http://sidc.oma.be/html/wolfmms.html